Home»سمك مع إكلیل الجبل في المقلاة

سمك مع إكلیل الجبل في المقلاة

نضیف ٣٠جرام من الزبدة فيlaserpan

نضع٥ فصوص من الثوم مفرومة

نضیف غصن من اكلیل الجبل

نضیف السمكة في المقلاة

نبھرھا بالملح والفلفل

نقلي الجانبین

ننقلھا إلى طبق التقدیم ونقدمھا مع جرجیر وحامض.

×