Home»الفلفل المقلي مع الحلیب

الفلفل المقلي مع الحلیب

مكنك الحصول على جمیع الوصفات باستخدام رمز الQ

نفرم الفلفل

نضع مقلاةlaserpan غیر اللاسقة على الموقد

نضع الفلفل على المقلاة

نضیف الزبدة على المقلاة

نضیف الطحین ونقلیھا حتى تزول الرائحة

نضیف الحلیب ونطبخھ حتى یصبح جامد

نسخن زیت الزیتون ،نضیف البھارات ،ونبعد المقلاة عن حرارة الموقد

نسكب زیت الزیتون فوق الفلف

×